Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Rietavo miesto vietos veiklos grupė

Vietos plėtros strategijos rengėjas: Rietavo miesto vietos veiklos grupė (toliau – RMVVG).

Rietavo miesto vietos veiklos grupė (juridinio asmens kodas: 304076404) įregistruota 2015 m. liepos 31 d. RMVVG sudaro 3 sektorių atstovai: bendruomeninių organizacijų ir(ar) vietos nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo įmonių ir(ar) asocijuoto verslo atstovai ir valdžios atstovai (savivaldybės taryba).

VPS rengiama įgyvendinant projektą „Rietavo miesto plėtros strategijos parengimas“ (projekto 08.6.1-ESFA-T-909-02-0009), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Rietavo savivaldybės lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

RMVVG teritorija:  Rietavo miestas

Paskutinį kartą redaguota: balandžio 13, 2017 at 6:47 pm