Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Kvietimai

Kvietimas pagal 1.1.1. veiksmą – Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formąvimasi.
Kvietimas pagal 1.1.2. veiksmą – Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą.
Kvietimas pagal 1.1.3. veiksmą- Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai.
Kvietimas pagal 1.1.4. veiksmą – Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių.
Kvietimas pagal 1.2.1. veiksmą – Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.
Kvietimas pagal 1.2.2. veiksmą – Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
Kvietimas pagal 2.1.1. veiksmą – Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkanąių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą.
Kvietimas pagal 2.1.2. veiksmą – Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę.
Kvietimas pagal 2.1.3. veiksmą – Remti efektyvų gyventojų informavimą apie Rietavo miesteteikiamas socialines ar kitas paslaugas.
Kvietimas pagal 2.2.1. veiksmą – Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.