Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Kvietimai

  1. Kvietimas pagal 1.2.1. veiksmą. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.
  2.  Kvietimas pagal 1.2.2. veiksmą. Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
  3. Kvietimas pagal 2.1.1. veiksmą. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą. 
  4. Kvietimas pagal 2.1.3. veiksmą. Remti efektyvų gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas. 
  5. Kvietimas pagal 2.2.1. veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyvetojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.
  6. Kvietimas pagal 1.1.1. veiksmą. Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi.
  7. Kvietimas pagal 1.1.4. veiksmą. Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimotinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių. 
  8. Kvietimas pagal 1.1.2. veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą. 
  9. Kvietimas pagal 1.1.3. veiksmą. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai. 

Paskutinį kartą redaguota: liepos 19, 2017 at 3:05 am