Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Rietavo MVVG vietos plėtros strategijos projektų apžvalga

Rietavo miesto vietos veiklos grupė jau baigia įgyvendinti vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. 12 Rietavo miesto organizacijų įgyvendino 18 projektų. 9 projektai sprendė užimtumo, verslumo, įsidarbinimo galimybių klausimus. Taip buvo skatinamas socialinis ir bendruomeninis verslas, užtikrinama įsidarbinimui reikalinga informacija ir kompetencijos. 9 projektai buvo apie socialinę integraciją, atskirties mažinimą, bendruomeniškumo stiprinimą. Projektai buvo skirti socialiai pažeidžiamų asmenų integracijai ir įtraukimui bei kūryba ir inovacijomis paremtos partnerystės vystymui, siekiant socialinės integracijos. Projektus finansavo Europos socialinis fondas, LR Vidaus reikalų ministerija ir Rietavo savivaldybė.

Pristatome visus įgyvendintus projektus ir gerąsias projektų patirtis.

 


Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318

Projekto vykdytojas Rietavo miesto vietos veiklos grupė

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.1. Veiksmas: Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi

Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti įvairias mokomąsias veiklas, kurių metų 10 projekto dalyvių – savanoriai, jauni verslo subjektai veikiantys Rietavo mieste turėjo galimybę pagilinti ir įgyti modernių, šiuolaikinių technologijų panaudojimo, kompiuterinio dizaino programavimo, verslumo, partnerystės vystymo, bendradarbiavimo nekonkuruojant, strateginio planavimo kompetencijas.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo sukurtas bendradarbiavimo tinklas; suteikta galimybė jauno verslo subjektams naudotis 3D spausdintuvu;  suorganizuoti 5 mokymai/kūrybinės dirbtuvės skirti efektyviam 3D spausdinimo įrangos valdymo ir jos panaudojimo kompetencijų įgijimui, kompiuterinio dizaino/programavimo kompetencijoms įgyti, verslumo įgūdžiams formuoti; suteikta 700 val. individualių mentoriaus konsultacijų projekto dalyviams; įvykdytos 5 apskritojo stalo diskusijos.

Projekto rezultatai suteikia pagrindą tolesniam temos vystymui – kuriant 3D spausdinimo laboratoriją Rietave.


Projektas “Mobilus paslaugų centras”

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003

Projekto vykdytojas Rietavo miesto vietos veiklos grupė

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.1. Veiksmas: Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi

Projektas inicijavo paslaugų klasterio kūrimąsi. Prie projekto dirbo 5 savanoriai, vyko  4 mokymai, 9 apvalaus stalo diskusijos. Projekto metu buvo įsigyta įranga: savaeigė vejapjovė, malkų skaldiklis, sniegų valytuvas, statybinis karutis, kultivatorius, etikečių spausdintuvas, stalinis vakuuminio įpakavimo įrenginys. Šios priemonės buvo suteikiamos jauno verslo atstovams ir taip buvo skatinamas jauno verslo atstovų užimtumas ir verslumas. RMVVG organizavo praktinius mokymus bei apvalaus stalo diskusijas, skirtus jauno verslo subjektams. Šių renginių metu vieni dalyviai sukūrė naujas, o kiti patobulino jau teikiamas mobilias paslaugas. Buvo formuluojami nauji paslaugų pasiūlymai Rietavo savivaldybės gyventojams ir šioje teritorijoje veikiančioms įstaigoms aplinkos Rietavo mieste tvarkymo ir gražinimo, vietos produktų tiekimo srityse. 


Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513

Projekto vykdytojas Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“

Rietavo vietos plėtros strategijos 1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą, 1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste, 1.1.2. Veiksmas: Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą 

Projektas siekė suteikti Rietavo miesto gyventojams verslumo kompetencijų, padedančių pradėti ir užauginti verslą bei būti aktyviems dabartinėje darbo rinkoje. Taip pat šiuo projektu Rietavo miesto gyventojai buvo aktyviai skatinami dalyvauti mokymuose, jiems buvo leidžiama suprasti, jog mokymasis ir tobulėjimas yra nepertraukiamas procesas. Projekto metu vyko 8 mokymai, kuriuose dalyvavo 15 jauno verslo atstovų ir ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų. Mokymų metu dalyviai parengė savo verslo planus, kurie buvo pristatyti ir aptarti projekto baigiamajame renginyje. Projektas skatino savanorystę – projekte savanoriavo 4 savanoriai verslo konsultantai-mentoriai. 


Projektas  „Veiksmas pauzės režimu“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314

Projekto vykdytojas Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.2. Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, NVO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją, 2.2.1. Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones

Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ kartu su Rietavo sutrikusio intelekto žmonių globos draugija „Rietavo viltis“ įgyvendino Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamą projektą  „Veiksmas pauzės režimu“.

Projekto tikslas – mažinti Rietavo miesto gyventojų socialinę atskirtį per edukacinius užsiėmimus ir dalyvių saviraišką. Projekto metu įvyko 13 edukacinių užsiėmimų, kurių metu buvo gilinamasi į animacinių istorijų kūrimą. Edukaciniai užsiėmimai prasidėjo nuo susipažinimo su animacijų kūrimu: pristatytas „stop kadro“ principas, pasidalinę į  dvi grupes projekto dalyviai kūrė 2 animacijas „Tulpės ciklas“ ir „Metų laikų kaita“, gilinosi į kadruotės reikšmę pasakojant animuotą istoriją.  6 edukaciniai užsiėmimai skirti mokymuisi kurti atsižvelgiant į turimus pavyzdžius. Kiti 7 užsiėmimai skirti bendrai temai, prie kurios dalyviai taip pat dirbo 2 grupėse – „geriečiai“ ir „blogiečiai“. Toks dalyvių pasidalinimas susietas su bendrai aptartu kuriamo animacinės istorijos scenarijumi, nes vienos grupės užduotis buvo pristatyti scenas, kaip gali žmonės teikti pagalbą vienas kitam, o kita grupė priešingai – kaip žmonės kenkia vieni kitiems.  Paskutinio užsiėmimo metu visos scenos buvo sujungtos – reikėjo sugalvoti tekstą, kuris turėjo būti įgarsintas.  

Sukurtą animacinę istoriją galite pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=-8axFOYAFB4&t=3s


Projektas  “Aš irgi galiu”

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363

Projekto vykdytojas Rietavo atviras jaunimo centras

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą 2.1.2. Veiksmas: Užtikrinti  Efektyvų  gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas

Rietavo atviro jaunimo centro vykdomo projekto “Aš irgi galiu”  tikslinė grupė socialinę atskirtį patiriantys jauni gyventojai: socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos. Projekto metu jaunimui organizuoti maisto gaminimo užsiėmimai, buvo vedamos individualios ir grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos, suorganizuotos apvalaus stalo diskusijos, jauni žmonės buvo supažindinami su jų galimybėmis, buvo skatinamas jų savarankiškumas, ieškant informacijos apie socialines paslaugas, buvo organizuojami mokymai skirti savanoriams, siekiant paruošti juos darbui su socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais. Kviečiame su šiuo projektu susipažinti video filmuke: https://www.facebook.com/rietavoajc/videos/425166465809865


Projektas  „Mokausi kurti“ 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321 

Projekto vykdytojas Rietavo atviras jaunimo centras

Rietavo vietos plėtros strategijos 2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą, 2.2. Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, NVO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją, 2.2.1. Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones

Projekto “Mokausi kurti“ tikslinė grupė socialinę atskirtį patiriantys jauni gyventojai, socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos. Projekto metu organizuojamos veiklos, skatinančios miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą, pasitelkiant kultūros ir meno priemones. Suorganizuoti fotografavimo pradmenų ir maketavimo užsiėmimai, edukacinė išvyka, paroda socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams. Jaunuoliai vyko į dvi fotografijos galerijas, kuriose jie galėjo pamatyti profesionalių menininkų darbus. Po to buvo surengta pačių jaunuolių fotografijų paroda. Taip pat vyko dailės, tapybos, grafiti edukaciniai užsiėmimai. Kviečiame su šiuo projektu susipažinti video filmuke: https://www.facebook.com/rietavoajc/videos/1291577287953866