Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Įgyvendinamas projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318

Pagrindinis projekto tikslas – vykdyti įvairias mokomąsias veiklas, kurių metų net 10 projekto dalyvių (savanoriai, jauni verslo subjektai veikiantys Rietavo mieste) turės galimybę pagilinti ir įgyti šias kompetencijas: modernių, šiuolaikinių technologijų panaudojimas, kompiuterinio dizaino programavimas, verslumas, partnerystė, bendradarbiavimas nekonkuruojant, strateginis planavimas ir kita.

Projekto dalyviai turės galimybę pradėti nuosavą verslą pasinaudodami projekto metu įsigyta įranga (3D spausdintuvas). Naudodamiesi šia įranga dalyviai galės kurti įvairius daiktus. Idėjos, kaip šiuolaikiškai galima panaudoti 3D spausdintuvą, bus generuojamos kartu su projekto dalyviais nuo pat projekto vykdymo pradžios. Įrangos įsigijimas prisidės prie vietos plėtros strategijos tikslo („Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą“) pasiekimo, kadangi dalyviams bus suteikiama galimybė naudotis įranga kuriant nuosavą verslą ir taip pagerinti Rietavo bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje teikiant pagalbą verslo plėtrai.

Projekto vykdytojas – Rietavo miesto vietos veiklos grupė.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio mėn. 06 d.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“.

www.esinvesticijos.lt