Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Klausimynas socialinių inovacijų ekosistemos dalyviams

Europos socialinio fondo agentūra, kartu su tarptautiniais partneriais, Europos socialinio fondo vadovaujančiomis institucijomis iš Belgijos, Čekijos ir Suomijos įgyvena Europos Komisijos remiamą projektą „PEnCIL“, skirtą socialinių kompetencijų inovacijų centro Lietuvoje steigimui. Agentūra buvo deleguota LR finansų ministerijos atstovauti Lietuvai šiame projekte ir tapti nacionaliniu socialinių inovacijų kompetencijų centru. Įkurtas centras rems inovatyvius projektus, teiks valdžios institucijoms konsultacijas, žinias ir praktinę patirtį apie ESF+ socialinių inovacijų finansavimo galimybes, organizuos mokymus, diskusijas bei tinklaveiką tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.

Tikimasi, jog vykdoma išsami socialinių inovacijų ekosistemos analizė taps bendros Socialinių inovacijų kompetencijų centro strategijos ir veiksmų plano pagrindu, o analizės metu parengtos rekomendacijos padės formuoti viešosios politikos poveikio priemones socialinių inovacijų skatinimui. Tam, kad ši analizė būtų kuo išsamesnė, norėtume pakviesti Jus užpildyti šią anketą (trukmė iki 20 min) ir išgirsti Jūsų įžvalgas socialinių inovacijų tematika.

Nuoroda į anketą – https://forms.office.com/r/vm0ntTvxjL.

Prašome Jūsų užpildyti anketą iki 2022 m. gegužės mėn. 15 d.