Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Kviečiame jauną verslą įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų 3D spausdinimo srityje

Kviečiame jauną verslą – ne ilgiau kaip 2-jus metus Rietavo mieste veikiančių įmonių steigėjus, vadovus, darbuotojus arba savarankiškai dirbančius asmenis įgyti naujų įgūdžių ir kompetencijų 3D spausdinimo srityje bei šias kompetencijas panaudoti savo versle.

Kas Jūsų laukia:

  • galimybė dalyvauti 5-iuose mokymuose, kurių metu galėsite iš arčiau susipažinti su 3D technologija, prisiliesti prie 3D modeliavimo, prototipų projektavimo ir 3D modelių paruošimo eigos;
  • galimybė susipažinti su 3D spausdintuvų galimybėmis ir juose naudojamomis medžiagomis;
  • galimybė per trumpą laiką įgyti mechatronikos ir inžinerijos pradmenis;
  • galimybė neatlygintinai naudotis technine įranga – 3D spausdintuvu savo verslo užsakymams;
  • galimybė gauti individualias konsultacijas, kurias Jums per mokymosi laikotarpį teiks verslo mentoriai;
  • galimybė dalyvauti apvalaus stalo diskusijose, kurių metu bus diskutuojama, aiškinamasi ir bandoma rasti atsakymus į Jums (Jūsų verslui) rūpimus aktualius klausimus.

Visa tai Jums siūlo Rietavo miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Trijų dimensijų spausdintuvas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Daugiau informacijos apie projektą – https://rietavomvvg.lt/category/igyvendinami-projektai 

Registracija
1. Jeigu tai ne pirmoji Jūsų įregistruota individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimą, tuomet prašome nurodyti ankstenės įregistruotos individualios veiklos pradžios datą.
2. Kodėl norite dalyvauti?