Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Paskelbta viešoji konsultacija

Paskelbta viešoji konsultacija dėl pažangos priemonės „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“:

​​https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-2022-2030-metu-pletros-programos-valdytojos-lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerijos-viesojo-valdymo-pletros-programos-pazangos-priemones-nr-01-004-08-04-01-didinti-visuomenes-isitraukima-i-vietos-problemu-sprendima-apraso.

​​Pažangos priemonė, tai nacionalinis strateginio planavimo dokumentas, kurį Vidaus reikalų ministerija, kaip asignavimų valdytojas, teikia derinti socialiniams ekonominiams partneriams.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi praktiniai aspektai (reikalavimai, konkrečios remiamos veiklos, finansavimo intensyvumas ir kitos sąlygos) bus nustatyti kituose dokumentuose – taisyklėse, Projektų finansavimo sąlygų apraše ir t.t.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šio dokumento, atsiųskite juos iki 2022 m. liepos mėn. 08 d.