Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 3

Rietavo m. VVG 2019 m. lapkričio 5 d. paskelbė kvietimą teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Rietavo m. VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos:

1.1.2 veiksmą. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą
1.1.3 veiksmą. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai
1.2.1 veiksmą. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą
2.1.2 veiksmą. Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę
2.2.1 veiksmą. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.

Kviečiame įstaigas ir įmones konsultuotis su Rietavo m. VVG darbuotojais, dalyvauti mokymuose ir teikti projektinius pasiūlymus!

Kvietimo informacija čia: Kvietimas