Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Patvirtintas siūlomų finansuoti projektų sąrašas. Kviečiame susipažinti!

2019 m. rugsėjo 13 d. Rietavo miesto vietos veiklos grupės valdyba patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr.2.

Kvieičiame susipažinti!

Vietos pletros projektu sarasas Nr. 2