Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“

Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“

Projektu siekiama paskatinti daugiavaikių mamų ir jų šeimų Rietavo mieste socialinę integraciją, atskleidžiant ir ugdant jų kūrybinį potencialą stiprinant bendradarbiavimą su Rietavo organizacijomis.

Uždaviniai ir veiklos:

  1. Daugiavaikių mamų kūrybinio potencialo atskleidimas per socialinių ir technologinių įgūdžių ugdymą.

1.1. Psichologinių mokymų, skatinančių kūrybiškumą ir savęs pažinimą organizavimas

1.2. IT (kompiuterio, išmanaus tel.) mokymai, skirti daugiavaikių mamų ir jų organizacijos veiklos pristatymams kurti marketingo tikslais, įgyti pažangių IT komunikavimo įgūdžių.

  1. Daugiavaikių mamų kūrybiškumo įdarbinimas siekiant jas integruoti į Rietavo bendruomenę.

2.1. IT mokymai kitoms moterims (savitarpio pagalbos ir savanoriškos veiklos principu)

2.2. Susirinkimų kartu su Rietavo organizacijomis organizavimas (partnerystės vystymas)

2.3. Maisto dirbtuvių organizavimas – naujų technologijų maisto gamyboje diegimas (savitarpio pagalbos principu)

2.4. Apvalaus stalo organizavimas socialinio verslo vystymui aptarti

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Sutartis pasirašyta 2018-11-27. Projekto trukmė 12 mėn.

Projektą vykdo: Draugija „Motulės Delnuos “

L. Ivinskio g. 4, Rietavas

Plakatas A3 Motules delnuos