Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Projektas „Veik Rietave“

Projektas „Veik Rietave“

Projektu  siekiama didinti Rietavo bendruomenės integraciją ir pagerinti bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje įkuriant vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimo tinklą veik.rietave.

Uždaviniai:

  1. Skatinti vietos paslaugų teikėjų ir produktų gamintojų įsitraukimą į bendradarbiavimo veik.rietave tinklo veiklą

1.1. Vietos paslaugų teikėjų ir produktų gamintojų duomenų bazės atnaujinimas www.veik.rietave.lt;

1.2. 4 susitikimai, apvalaus stalo diskusijų organizavimas;

  1. Stiprinti tinklo narių gebėjimus siekiant paskatinti verslo plėtrą

2.1. Organizuojami 4 temų mokymai: marketingas, klientų aptarnavimas, tautinio paveldo sertifikavimas, efektyvaus bendradarbiavimo;

2.2. 4 koordinuojantys susitikimai, kurie skirti skatinti ir vystyti bendradarbiavimą tarp įvairių subjektų;

2.3. 1 Motyvacinio renginio organizavimas (Nominacijų skelbimų organizavimas, pagerbiant vietos verslininkus).

  1. Viešinti Rietave teikiamas paslaugas ir gaminamus produktus siekiant padidinti Rietavo lankomumą ir teikiamų paslaugų/siūlomų produktų paklausą

3.1. Konferencijos ( 2 vnt. projekto pradžioje ir pabaigoje) organizavimas;

3.2. Viešinimo priemonių (lankstinukai-EN, RU,LT; stendai, suvenyrai, dovanos);

3.3. Internetinės svetainės palaikymas ir atnaujinimas (www.veik.rietave.lt).

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Sutartis pasirašyta 2018-11-27. Projekto trukmė 12 mėn.

Projektą vykdo: Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“

Parko g. 5, Rietavas