Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Teisės aktų pakeitimai

Informuojame, kad pakeisti teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-538 pakeistas 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA).

Teisės aktų registro nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce39cc40a58111ea9515f752ff221ec9

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-539  pakeistos Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės.

Teisės aktų registro nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa799e10a58211ea9515f752ff221ec9


Pridedamas PFSA keitimo lyginamasis variantas.