Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

RMVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Rietavo vietos plėtros strategija jau įgyvendinta, liko parengti paskutines ataskaitas. Bet labai svarbu įvertinti strategijos pasiekimus ir kokį pokytį tai sukėlė bendruomenei.  

Kovo 9 dieną vyko susitikimas su Rietavo bendruomene, kurio metu apžvelgt pasiekimai ir rezultatai. Strategijos įgyvendinime dalyvavo 12 organizacijų, kurios pateikė ir įgyvendino 18 projektų. Rietavo VPS padrąsino socialinių problemų turinčius asmenis imtis verslų, tapti atsakingais ir aktyviais ieškant ir naudojant informaciją, būti bendruomeniškais. Rietavo organizacijos dalijosi patirtimi, pasakojo apie savo projektų rezultatus ir tuo būdu įkvėpė vieni kitus, ir kitus susitikimo dalyvius domėtis ateinančio laikotarpio galimybėmis ir prisidėti prie naujos strategijos rengimo.