Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Skelbiamas 2019 m. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų savivaldybėse finansavimo konkursas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio direktorių 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 23 d. paskelbtu Teisės aktų registre Jaunimo  savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslai:

  • finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

  • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
  • JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
  • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
  • mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;
  • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. kovo 23 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 23 d. 23.59 val.

Didžiausia vienai programai galima skirti suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma – 900 (devyni šimtai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 53 000 (penkiasdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Daugiau informacijos – https://goo.gl/YPjexQ

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.