Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Rietavo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rietavo m. VVG) valdyba posėdyje, vykusiame 2020 m. liepos 24 d., protokolo Nr.3, paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus nuo 2020 liepos 27 d., pagal Rietavo miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos:

1. Tikslą: PASKATINTI GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ PER VERSLUMO UGDYMĄ IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ RIETAVO MIESTE GERINIMĄ.

1. 2. Uždavinį: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją  bei kompetenciją

1.2.1. veiksmas. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.

Parama bus teikiama vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2018 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-977) (toliau – Aprašas).

Planuojama finansuoti vieną projektą. Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jiems tinkami partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

Vietos plėtros projektinius pasiūlymus galite pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 07 d. 17.00 val. adresu Parko g. 5, Rietavas.

Išsami informacija apie kvietimą ir vietos plėtros projektiniam pasiūlymui rengti reikalingi dokumentai – https://rietavomvvg.lt.

Rietavo miesto vietos veiklos grupės projekto buhalterė Rasa Pociuvienė, tel./Faks. +370 448 68202, el. p. rietavomvvg@gmail.com, Parko g. 5 Rietavas.


1.2.1. veiksmas. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.

„Rietavo miesto vietos plėtros strategija 2016 – 2022 metams“, nauja redakcija patvirtinta, Rietavo miesto vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimo 2020-07-24 d. protokolu Nr. 3.