Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Vyksta Rietavo vietos plėtros strategijos rengimas

Rietavo bendruomenė rengia naują Rietavo vietos plėtros strategiją. Procesui vadovauja Rietavo miesto vietos veiklos grupė. Šiuo metu Rietavo organizacijos teikia savo būsimų, galimų projektų idėjas. Strategija rems veiklas susijusias su 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždaviniu „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bei 4.9. uždaviniu „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “. Jei turite klausimų, idėjų rašykite Rietavo MVVG administracijai rietavomvvg@gmail.com