Drąsiai skambinkite
+370 448 68 202

Kvietimai

V KVIETIMAS

1.2.1. veiksmas. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.

IV KVIETIMAS

1.1.1. veiksmas. Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio  formavimąsi

1.1.2. veiksmas. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą

1.1.3. veiksmas. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai

2.2.1. veiksmas. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones

III KVIETIMAS (2019.11.05-2019.12.06) pratęsta iki 2019.12.20

19 Kvietimas pagal 1.1.2. veiksmą Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą

20 Kvietimas pagal 1.1.3. veiksmą Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai

21 Kvietimas pagal 1.2.1. veiksmą Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą

22 Kvietimas pagal 2.1.2. veiksmą Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę

23 Kvietimas pagal 2.2.1 veiksmą Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones

II KVIETIMAS

10 1.1.1 veiksmas. Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarb. kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelį pratęstas

11 1.1.2 veiksmas. Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą pratestas

12 1.1.3 veiksmas. Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai pratestas

13 1.2.1 veiksmas. Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą pratestas

14 1.2.2 veiksmas. Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą pratesta

15 2.1.1 veiksmas.Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą pratesta

16 2.1.2 veiksmas. Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę pratesta

17 2.1.3 veiksmas. Remti efektyvų gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas pratestas

18 2.2.1 veiksmas. Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones pratestas

Paskutinį kartą redaguota: 29 liepos, 2020 at 1:13 pm