Teisės aktai

Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa​